Cookies- og Personvernsregler

Wavetrain Systems AS Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Wavetrain Systems AS samler inn og bruker personopplysninger.

Wavetrain Systems AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Behandling av personopplysninger på www.wavetrainsystems.no

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte. Det er kun Wavetrain Systems AS som har tilgang til opplysningene som samles inn.

WP Hotell er vår driftsleverandør for www.wavetrainsystems.no

 

Nettstatistikk

Wavetrain Systems AS bruker Google Analytics til å samle inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.wavetrain.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Informasjonen slettes automatisk etter 24 måneder om du ikke returnerer til nettstedet. Informasjonen fra Google Analytics blir lagret på Googles servere I USA, og er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Du kan reservere deg mot bruk av cookies fra Google Analytics her. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

 

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Følgende informasjonskapsler brukes på www.wavetrain.no:

Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din enhet. Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og informasjonen slettes automatisk etter 2 år. Du kan lese mer om nettstatistikk over.

Vår publiseringsløsning (WordPress med utvidelser) plasserer også informasjonskapsler på din maskin. Disse brukes for å gi deg en funksjonell brukeropplevelse på hjemmesidene våre. Vi bruker ikke informasjonskapsler som utveksler informasjon med sosiale eller andre medier for bruk i målrettet markedsføring.

Her finner du informasjon om hvordan du kan sjekke hvilke cookier du har på din PC, og som er en funksjon av hvordan du har brukt nettstedet vårt: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

 

Spørreundersøkelser

Wavetrain Systems AS bruker SurveyMonkey til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen. Spørreundersøkelser er alltid anonyme og informasjon kan ikke kobles til respondentene. Wavetrain Systems AS vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

 

Administrasjon

Wavetrain Systems AS registrerer kundeinformasjon i regnskapsprogrammet Visma. Personopplysningene vi lagrer er for å oppfylle krav i regnskapslovgivningen. Vi registrerer navn og e-postadresse, og noen ganger adresse og telefonnummer. Kundeinformasjonen behandles av Wavetrain og vår regnskapsfører har også tilgang til dataene. Tilgangen reguleres av egen
databehandleravtale.

 

E-post og telefon

Wavetrain Systems AS benytter e-post og telefon. E-poster er tilgjengelig for de av Wavetrain Systems AS’ medarbeidere som mottar e-posten. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Vi registrerer ikke personsensitiv informasjon som vi evt mottar i telefonsamtaler, og vi logger heller ikke samtaler.

 

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Wavetrain Systems AS har gitt denne
informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Wavetrain Systems AS’ systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Wavetrain Systems AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

Kontakt oss

E-post: info@wavetrain.no
Postadresse: Vollsveien 9-11, 1366 Lysaker